Yazım Kuralları

  • Sempozyum dili Türkçe, İngilizce ve Arapça’dır.
  • Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin sunumlarına ilişkin 400 kelimeyi geçmeyecek bir özeti ve hali hazırdaki akademik durumlarını ihtiva eden bilgilerle birlikte sempozyum düzenleme kuruluna ulaştırmaları gerekmektedir.
  • Sempozyuma gönderilecek tebliğin tam metninde Türkçe başlık, yazarın kişisel bilgileri (Adı soyadı, ünvanı, üniversitesi, resmi e-mail adresi) bulunmalıdır.
  • Bildiriler Times New Roman karakterinde, 1,5 satır aralıklı olarak yazılmalı ve 20 sayfayı geçmemelidir.
  • Özet ve bildiriler MS Word belgesi şeklinde hazırlanmalı ve gazianteptedinihayat@gmail.com adresine elektronik posta yoluyla gönderilmelidir.
  • Kabul edilen bildiriler, yine elektronik posta yoluyla katılımcılara bildirilecektir. Diğer bildiri özetleri iade edilmeyecektir.
  • Sempozyum’da sunum süresi 20 dakikadır. Her oturumun sonunda 10 dakikalık tartışma süresi verilecektir.
Reklamlar