Önemli Tarihler

Önemli Tarihler
İlk Duyuru Metninin Yayınlanması 01 Aralık 2015
Nihai Özetlerin Alınması (Son Gün) 1 Şubat 2016
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması 1 Mart 2016
Tam Metinlerin Gönderilmesi (Son Gün) 1 Eylül 2016
Sempozyum Taslak Programının Yayınlanması
Sempozyum Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi (Son Gün)
Sempozyum Tarihi 14-15 Ekim 2016
Reklamlar